Przebieczany gmina Biskupice 16 arów działka budowlana.Ogólne informacje

ID: #7
Cena: 210.000 zł
Typ: Sprzedane
Lokalizacja:
Powierzchnia działki: 1632m2
Typ działki: budowlana
Szerokość działki: 65m
Długość działki: 35m
Forma własności: kw
Ogrodzenie: siatka
Droga dojazdowa: asfaltowa
Prąd: sieć
Gaz: po drugiej stronie ulicy
Woda: sieć

Przebieczany gmina Biskupice 16 arów działka budowlana.

Wymiary: 65 m szeroka, 35m długa, przy drodze asfaltowej gminnej, położona na płaskim terenie, tereny zielone, okolica domów jednorodzinnych, w tym park brzozowy w planie zagospodarowania opisana jako B15 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w działce prąd, woda, gaz po drugiej stronie ulicy, obecnie ogrodzona z trzech stron. Bardzo dobry dojazd zarówno do Krakowa, jak i Bochni, aby dojechać do Krakowa nie trzeba przejeżdżać przez zatłoczoną Wieliczkę, to tylko 2 km za Wieliczką, samochodem to jakieś 2 minutki. Blisko restauracje i piękny zajazd. Nr działki 711/2.

Cena: 210 000zł do negocjacji

Oferta na zasadzie wyłączności, serdecznie zapraszamy do współpracy.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66§1 Kodeksu Cywilnego.

Jesteśmy Kancelarią Prawną świadczącą szerokie usługi prawne, zapewniamy optymalne koszty Notarialne.

Zapewniamy pomoc w uzyskaniu kredytu.

Zapraszamy na spacer: https://youtu.be/yLZyaxy8ChI

Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 691. Poz. 5876 z 2010r. UCHWAŁA NR LIX/432/10 RADY GMINY BISKUPICE z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Tomaszkowice i Przebieczany w gminie Biskupice.

§ 8.

1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem MN. Dla terenów MN ustala się jako przeznaczenie podstawowe funkcję mieszkaniową realizowaną w zabudowie jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala się możliwość lokalizacji: 1) usług o charakterze komercyjnym oraz usług o charakterze publicznym realizowanych jako obiekty wolnostojące lub wbudowanych w budynki; 2) budynków gospodarczych i garaży; 3) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej; 4) dróg i dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, ścieżek rowerowych, przejść i ciągów pieszych. 5)obiektów i urządzeń sportu i rekreacji oraz obiektów małej architektury typu fontanna, pomnik, plac zabaw, altana, ławki, siedziska itp.

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń przeznaczenia dopuszczalnego, określonego w ust. 2 jest: 1)dostosowanie go do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego; 2)zachowanie proporcji, aby powierzchnia użytkowa usług określonych w ust.2 pkt.1 nie stanowiła więcej niż 40% powierzchni użytkowej obiektu mieszkaniowego realizowanego lub zrealizowanego na działce budowlanej; 3)utrzymanie zasady braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego dla mieszkańców. 4. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyznacza się w obszarze: 1) miejscowości Tomaszkowice, są one oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami od A1MN do A19MN; 2) miejscowości Przebieczany, są one oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami od B1MN do B53MN;

Informacje dodatkowe

  • prąd
  • woda sieć

Mapa